ADVIESBUREAU POLTHAS.NL
Voor overheid, bedrijf en particulier
* Teamleider Toezicht en Handhaving
* Veiligheids- en Evenementencoördinator
* Vergunningen Bouw, Horeca en APV
* Beheer openbaar gebied

De website is voor bepaalde tijd in onderhoud.
Voor vragen stuurt u een e-mailbericht naar: info@polthas-advies.nl
Er wordt spoedig op gereageerd. Bedankt!