8. OVERLEG, KLACHTEN, MELDINGEN EN COMMUNICATIE

Werkende oplossingen ontstaan uit samenwerking en de inbreng van alle partijen en betrokkenen. Polthas is uw gesprekspartner en kan voor u een overleg organiseren dan wel ondersteuning bieden aan overleggen tussen partijen zoals gemeente, bewoners, politie en ondernemers over uiteenlopende onderwerpen.

Wilt u een klacht indienen of een melding doen van een bepaalde kwestie bij politie of gemeente?  Polthas heeft kennis en ervaring met dergelijke klachten en meldingen en kan u daarbij behulpzaam zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op  CONTACT

 

Klachtenregeling politie.

De politie voert haar werk zo goed mogelijk uit maar het kan gebeuren dat u van mening bent niet naar behoren te zijn behandeld door een van de medewerkers van de politie. Dan bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen. De klacht dient goed onderbouwd te zijn. Er is een wettelijke klachtenregeling.

Klachtenregeling gemeente.

Net als bij de politie het geval is kent ook de gemeente een dergelijke klachtenregeling.

Meldingen.

Wilt u een overlastsituatie in de openbare ruimte melden? Of hebt u vragen over bepaalde ontwikkelingen, onderhoud, vergunningen, enz. aan de gemeente? Polthas kan u adviseren over het doen van een melding.

Communicatie.

Naast het voeren van besprekingen en overleggen kan Polthas u ondersteuning bieden of namens u optreden in zaken en allerlei kwesties. Naast dossieronderzoek en verkenning verzorgt Polthas eveneens de schriftelijke communicatie zoals bijvoorbeeld (opstellen van)

 • Aanschrijvingen,
 • Bewonersbrieven,
 • Flyers,
 • Verslaglegging,
 • Rapportages,
 • Informatieve brieven,
 • Bezwaarschriften,
 • Klachtschrijven,
 • Meldingen,
 • Wob verzoeken,
 • Handhavingsverzoeken,
 • Vergunningaanvragen,
 • Grondgebruik verzoeken,
 • Huurovereenkomsten,
 • Voor informatie Polthas-Advies.nl, Jos Engelen 

Create AccountLog In Your Account