Over Polthas-Advies.nl

Adviesbureau Polthas werkt voor overheden, bedrijven en instellingen en ook particulieren

  • Handhaving, toezicht, veiligheid en vergunningen
  • Leefbaarheid, burgerparticipatie, cocreatie en communicatie
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte

 

Polthas-advies.nl is een jonge onderneming met kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en hoe deze functioneren. Daardoor is Polthas breed inzetbaar en kan snel schakelen. Met zijn tientallen jaren van ervaring op de terreinen van HRM, bedrijfsvoering en (account-) management alsmede beleid en uitvoering, wil het een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten, de publieke openbare ruimte. 

           

Polthas geeft onder andere ondersteuning aan burgerparticipatie in al zijn vormen en activiteiten. Aan gebiedsgericht werken en aan integraal beheer en onderhoud. Bovendien met handhavingsactiviteiten zoals (project-)organisatie, aansturing en co√∂rdinatie van toezicht en controle en met het opstellen van handhavings- en uitvoeringsplannen.

Polthas kan ondersteuning bieden bij het aanvragen, behandelen en begeleiden van vergunningen aanvragen. Dit kan ten aanzien van de verschillende vergunningen zoals de Drank- en horecawet, Algemene plaatselijke verordening, exploitatievergunning horeca, andere gemeentelijke verordeningen en bijzondere wetten. De ondersteuning kan ook betreffen de gebruiksvoorschriften van bestemmingsplannen, onrechtmatig grondgebruik, huurovereenkomsten en veel andere zaken. Zie voor een overzicht elders onder specialismen.

Mochten er onverhoopt juridische procedures gevoerd moeten worden, dan kan Polthas u adviseren en begeleiden (ook bezwaarschrift indienen) en u eventueel behulpzaam zijn met procesvertegenwoordiging zoals overleggen en hoorzittingen. Polthas werkt voor overheden, bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren. Polthas kan u bijstaan bij overleggen tussen partijen zoals gemeente, bewoners, politie en ondernemers over uiteenlopende onderwerpen (over vergunningen, uw woonomgeving, meldingen, klachten, onderhoud openbare ruimte, veiligheid, verkeer, enz.).

Op het gebied van communicatie kan Polthas helpen bij het opstellen van informatieve bewonersbrieven en flyers. Of zorg dragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages, aanschrijvingsbrieven en bezwaarschriften.

Polthas werkt met grote betrokkenheid en gedrevenheid. Is resultaatgericht en vasthoudend, creatief en innovatief en staat voor een goed werkende oplossing, een zorgvuldig proces en een tevreden opdrachtgever.

Neem contact op voor meer informatie:

 

Jos Engelen    

Click op  CONTACT 

 


 

Create AccountLog In Your Account