1. LEEFBAARHEID EN BURGERPARTICIPATIE

Polthas kan u adviseren en ondersteunen en een vervolg geven aan allerlei zaken en ontwikkelingen in uw buurt. Tal van veranderingen in uw woonomgeving kunnen uw dagelijks leven positief en negatief beïnvloeden. Bent u op zoek naar expertise en ervaring voor de handhaving van veiligheid, de leefbaarheid en (burger-)participatie. Polthas kan u deskundig verder helpen.

Leefbaarheid. Hiermee wordt aangegeven hoe aantrekkelijk en/of geschikt een wijk of buurt is om er te verblijven, wonen, of te werken. Het is een verzamelwoord voor kwaliteitskenmerken van een woonomgeving. Sommige wijken in steden kampen met problemen rond wonen, werken, integratie en veiligheid. De overheid geeft extra aandacht aan de leefbaarheid van de aandacht wijken. Ook worden de bewoners betrokken bij activiteiten om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren, bijvoorbeeld bij de verbetering van de veiligheid en de openbare ruimte (schoon en heel). Overlast moet worden aangepakt. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie en woningcorporaties. Maar ook bewoners kunnen initiatief nemen door overlast te melden. Polthas wil graag over de leefbaarheid in wijken en buurten adviseren en ondersteuning bieden aan allerlei zaken en ontwikkelingen in de wijk of buurt. Met zijn expertise en ervaring voor de handhaving van veiligheid, de leefbaarheid en burgerparticipatie.

Burgerparticipatie. Daarbij gaat het om het betrekken van bewoners bij overheidsbeleid; het nemen van initiatieven door burgers; en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners door het faciliteren van burgerinitiatieven. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers. Veel bewoners voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Of zij organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren, kopen collectief zonnepanelen in of ze praten mee over de gemeentebegroting. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of helpen bij de verzorging van groen in de buurt en straat. Andere initiatieven zijn bijvoorbeeld het op zich nemen van het beheer van een buurthuis of het opstarten van een wijkonderneming of een moestuin inrichten. Zo kunnen bewoners helpen de wijk leefbaar, schoon en veilig te houden. Als mensen zelf ideeën hebben, vraagt dat om een andere rol van de overheid. Door ondersteuning van al die ideeën en plannen, bijvoorbeeld door voorzieningen beschikbaar te stellen en wijkbudgetten. Hierdoor ontstaat een nieuwe samenwerking tussen burgers en overheid. Polthas kan bewonersinitiatieven bevorderen, ondersteunen en organiseren.

Heeft u vragen? Voor informatie: Polthas-Advies.nl,  Jos EngelenInfo@Polthas-Advies.nl )

Create AccountLog In Your Account