7. JURIDISCHE PROCEDURES, ADVISERING, ONDERSTEUNING EN PROCESVERTEGENWOORDIGING

Polthas werkt voor overheden, bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren. Dient er onverhoopt een juridische procedure te worden gevoerd, dan kan Polthas u adviseren en begeleiden en eventueel behulpzaam zijn met procesvertegenwoordiging.

Door snel opeenvolgende en veranderende wetgeving is het maken van een integrale afweging niet altijd makkelijk doordat deze soms tegenstrijdig lijken te zijn. Belangen dienen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te zijn. Polthas kan u begeleiden door dit woud aan wet- en regelgeving. We nemen kennis van de lokale situatie en zoeken naar verbinding met de omgeving voor het bereiken van een resultaat dat leidt tot haalbare ontwikkelingen die maatschappelijk breed gedragen worden.

Bestuursorganen zijn belast met de uitvoering van wetten en kunnen sancties opleggen om de naleving daarvan te bevorderen. Zoals het opleggen van een bestuurlijke boete, een last onder dwangsom of het aankondigen van bestuursdwang.

Als uw bezwaar tegen de aan u opgelegde sanctie is afgewezen, kunt u binnen  6 weken beroep instellen bij de bestuursrechter. De procedure valt onder het bestuursrecht. U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen.  Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Wob regelt uw recht op informatie van de overheid en zorgt ervoor dat u inzage hebt in het overheidshandelen. Overheidsinformatie is altijd openbaar, tenzij de Wob of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Dat geldt bijvoorbeeld voor bepaalde informatie uit een opsporingsonderzoek.

Polthas kan voor u een Wob verzoek indienen en begeleiden of u adviseren.

Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op  CONTACT) 

Create AccountLog In Your Account