4. INTEGRAAL BEHEER BUITENRUIMTE

De openbare ruimte dient zodanig te worden onderhouden en een uitstraling te hebben dat bewoners tevreden zijn over de kwaliteit van straten, perken, plantsoenen, parken en speelplaatsen. De aannemer verricht veelal integraal onderhoud op basis van beeldbestekken en werkt mee aan social-return, werkt samen met reintegratiebedrijven en sociale werkplaatsen. Hij maakt gebruik van duurzame methodes en machines. Wat is Integraal Beheer? Dat wil zeggen dat vanuit verschillende invalshoeken van beheer tegelijk naar een bepaald probleem wordt gekeken. Daarmee wordt beoogd de openbare ruimte zoveel mogelijk als geheel te beheren gedurende de totale levensduur van een object. Dit levert op dat het onderhoud in de buitenruimte tegen minimale kosten en maximale risicobeheersing wordt uitgevoerd, kostenefficient te onderhouden.

Een nieuwe ontwikkeling in besteksvormen is het zogenaamde participatiebestek. Een participatiebestek is gericht op actieve bewoners die medeverantwoordelijkheid willen dragen voor het onderhoud en beheer in hun omgeving. Daarbij gaat het om bewonersparticipatie. De aannemer is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer tevens het verduurzamen van initiatieven en het stimuleren van participatie. De aannemer wordt voor dat deel betaald naar gelang de geleverde prestatie van het realiseren van participatie. Bewoners leveren iets extra’s, voegen iets toe aan het onderhoud en beheer waar de aannemer voor verantwoordelijk is. Bewoners beslissen mee in onderhoud en het budget, pakken zelf ook werkzaamheden op zoals het verfraaien van het groen. Hierin kunnen burgertevredenheid en burgerparticipatie worden samengebracht. Polthas kan zorgdragen voor een participatiebestek.

Voor informatie: Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op  CONTACT

Create AccountLog In Your Account