2. HANDHAVING EN TOEZICHT

Handhaving.  Handhaving is mogelijk op basis van de APV, de Afvalstoffenverordening en milieuwetten, via (spoedeisende) bestuursdwang (bestuursrechtelijk), last onder dwangsom (bestuursrechtelijk) of het strafrecht (bij heterdaad). Gemeentelijke toezichthouders treden op tegen overtredingen op het gebied van de APV (Algemene plaatselijke verordening) en andere verordeningen en regelgeving. De politie treedt op tegen overtredingen van de wet zoals op het gebied van openbare orde, milieu en verkeer. Handhaven is nodig om te voorkomen dat iedereen zomaar zijn gang gaat zonder rekening te houden met anderen. Handhaven is een specialisme en vraagt om professionele inhoudelijke kennis en een hoogwaardige manier van communiceren. Ook wordt het belang van integrale handhaving steeds groter, om een veilige, leefbare, leef-, woon- en werkomgeving te kunnen garanderen. Zo worden 25 vergunningenstelsels samengevoegd in één omgevingsvergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Uitgangspunt is één handhavingsactie op basis van één omgevingsvergunning. In het Handhavings- uitvoeringsprogramma (HUP) staat het strategisch handhavend optreden van de gemeente beschreven evenals waar de prioriteiten liggen bij het uitvoeren van de gemeentelijke toezichtstaken op de vakgebieden bouw- en woningtoezicht/ruimtelijke ordening, milieu en Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ten aanzien van de openbare ruimte geldt een bepaalde regel alvorens handhaving in te zetten namenlijk achtereenvolgens 1e voorzieningen op orde, 2e communicatie en informatie, activiteiten en 3e als sluitstuk de handhaving. De gemeente heeft een bepaalde mate van vrijheid van de invulling van de integrale handhavingsthema’s en prioriteiten. De capaciteit en middelen zullen daar ingezet worden waar winst te behalen is, zodat de efficiency sterk wordt vergroot en het rendement maximaal is.

Toezicht.  Het toezicht houden op en het naleven van wetten en regelgeving. Deze taak heeft de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker aandacht gekregen en is steeds belangrijker geworden. Toezicht en handhaving dient proactief te zijn, integraal, transparant en kwalitatief op een adequaat niveau. Polthas hanteert een pragmatische aanpak als het mogelijk is, maar pakt juridisch door als dit noodzakelijk is.

Voor informatie: Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op CONTACT

Create AccountLog In Your Account