5. GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN BESTEMMINGSPLAN

Het bestemmingsplan is een gemeentelijk instrument. Het Rijk en de provincie kunnen ook bestemmingsplannen opstellen (inpassingsplannen). In een bestemmingsplan wordt voor een goede ruimtelijke ordening aan de in het plan aangewezen gronden een bestemming toegewezen. In verband met die bestemming worden in elk geval regels gegeven over het gebruik van de grond en de bouwwerken daarop. Ook zijn bijvoorbeeld algemene gebruiksregels opgenomen. Vaak mag er 10% afgeweken worden van de in het bestemmingsplan opgenomen maten, afmetingen en percentages (onder bepaalde voorwaarden).

Hebt u hierover vragen? Voor informatie: Polthas-Advies.nl, Jos Engelen (click op  CONTACT) 

Create AccountLog In Your Account