Specialismen

Polthas staat voor kwaliteit van het werk op uiteenlopende terreinen en wetgevingen. Dat betekent voor een goed werkende oplossing, een zorgvuldig proces en een tevreden opdrachtgever. Dat bereiken we door te structureren, te verbinden en door te pakken. Daarbij staat de vraag voorop wat de maatschappelijke impact is en hoe het dadelijk ook in de praktijk zal werken? We nemen kennis van de lokale situatie en zoeken naar verbinding met de omgeving voor het bereiken van een resultaat dat leidt tot haalbare ontwikkelingen die maatschappelijk breed gedragen worden. Belangen dienen zoveel mogelijk op elkaar afgestemd te zijn. Door snel opeenvolgende en veranderende wetgeving is een integrale afweging niet altijd makkelijk te maken doordat deze soms tegenstrijdig lijken te zijn. Polthas begeleid u door dit woud aan wet- en regelgeving.

Polthas is gespecialiseerd op uiteenlopende  terreinen en wetgevingen.

 • Deskundige advisering,
 • Verlenen professioneel support,
 • HRM,
 • Accountmanager Stadsbeheer,
 • Bedrijfsvoering beheer en onderhoud openbare ruimte,
 • Burgerparticipatie bevorderen, ondersteunen en organiseren. Leefbaarheid, adviseren en een vervolg geven aan allerlei zaken en ontwikkelingen in uw buurt. Polthas bezit expertise en ervaring voor de handhaving van veiligheid, de leefbaarheid en (burger-) participatie,
 • Management van organisatie handhaving. Opstellen van handhaving uitvoeringsplan toezicht, toezicht evaluatie, opzetten van grootschalig handhavingstraject, begeleiden en adviseren bij zowel eenvoudige als complexe handhavingszaken, ad-hoc advisering op handhavingszaken. Uitvoerend, aansturing en co√∂rdinatie van inzet toezicht en controle,
 • Integraal beheer buitenruimte,
 • Gebiedsgericht werken,
 • Vergunningaanvragen. Ondersteuning bieden bij het aanvragen (Polthas dient de juiste aanvraag voor u in) en begeleiden van aanvragen ten aanzien van de verschillende vergunningen op basis van de APV en andere gemeentelijke verordeningen. Optreden als vertegenwoordigen/ gemachtigde bij bezwaar en beroep procedures (o.a. bij gebruik openbare ruimte, afval, overlast, openbare orde, terrassen, reclame, uitstallingen, tijdelijke standplaatsen, evenementen, etc.),
 • Omgevingsvergunning (voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu),
 • Preventie- en handhavingsplan DHW (Drank- en Horecawet),
 • Gebruiksvoorschriften bestemmingsplan e.d.,
 • Onrechtmatig grondgebruik en huurovereenkomsten,
 • Parkeervoorschriften en tijdelijk gebruik van openbaar gebied,
 • Zorgen voor opsporing van illegale bouw, achterstallig onderhoud, staat van onderhoud terreinen en erven, aanpak en inzet op veiligheid en leefbaarheid in uw gemeente,
 • Juridische procedures, adviseren en begeleiden en eventueel behulpzaam zijn met procesvertegenwoordiging,
 • Organiseren dan wel bijdragen aan overleggen tussen partijen zoals gemeente, bewoners, politie, ondernemers over uiteenlopende onderwerpen,
 • Communicatie in de volle breedte, zoals het opstellen van bewonersbrieven, flyers, verslaglegging, rapportages, aanschrijvingsbrieven, informatieve brieven, bezwaarschriften, etc.

 

Meer informatie nodig?

Neem contact op met Polthas-Advies.nl,

Jos Engelen        (Click op  CONTACT)

Create AccountLog In Your Account