Adviesbureau Polthas

  • Handhaving, toezicht, veiligheid en vergunningen
  • Leefbaarheid, burgerparticipatie, cocreatie en communicatie
  • Beheer en onderhoud openbare ruimte

 

 

De wereld verandert. Van organisaties wordt veel gevraagd, de omgeving verandert snel en de maatschappelijke druk is hoog. Van organisaties wordt verwacht dat zij blijven presteren met minder middelen, door actievere samenwerking, met participeren, regievoeren, door loslaten, en nog veel meer. Uitdagingen die vragen om integrale oplossingen, daadkracht en flexibiliteit. Gemeenten vormen de basis in de schakel tussen inwoners, ondernemers en overheid. Polthas is inzetbaar voor gemeenten, ondernemers en particulieren en wil bijdragen door deskundig advies en support op uiteenlopende onderwerpen en met verschillende werkwijzen. Zie specialismen.

 

“Polthas werkt voor overheden, bedrijven en instellingen, maar ook voor particulieren”

 

Polthas-advies.nl is een jonge onderneming met kennis van en ervaring met overheidsorganisaties en hoe deze functioneren. Daardoor is Polthas breed inzetbaar en kan snel schakelen. Met zijn tientallen jaren van ervaring op de terreinen van HRM, bedrijfsvoering en (account-) management alsmede beleid en uitvoering, wil het een bijdrage leveren aan het verbeteren en op hoog niveau houden van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken en buurten, de publieke openbare ruimte.

Door zijn veelzijdige kennis en ervaring is Polthas inzetbaar op verschillende functieniveaus zowel in uitvoerend opzicht als co√∂rdinerend en leidinggevend. Geeft onder andere ondersteuning aan burgerparticipatie in al zijn vormen en activiteiten. Aan gebiedsgericht werken, aan integraal beheer en onderhoud van de openbare ruimte, en het (participatie-)bestek. Bovendien met handhavingsactiviteiten zoals (project-)organisatie, aansturing en co√∂rdinatie van toezicht en controle, vergunningen, en met het opstellen van handhaving- en uitvoeringsplannen.

Polthas kan bovendien ondersteuning bieden bij het behandelen, aanvragen en begeleiden van vergunningaanvragen. Dat kan ten aanzien van verschillende vergunningen zoals de Drank- en horecawet, exploitatie horeca-inrichtingen, Bijzondere wetten, Omgevingsvergunning en Algemene plaatselijke verordening en andere verordeningen. De ondersteuning kan ook betreffen de gebruiksvoorschriften van bestemmingsplannen (binnenplans, buitenplans of tijdelijke afwijking), onrechtmatig grondgebruik, huurovereenkomsten en andere onderwerpen. Zie onder specialismen.

Mochten er onverhoopt juridische procedures gevoerd moeten worden, dan kan Polthas u adviseren en begeleiden (ook bezwaarschrift procedure) en eventueel behulpzaam zijn met procesvertegenwoordiging zoals bij overleggen en hoorzittingen. Polthas kan u bovendien bijstaan bij overleggen tussen partijen zoals gemeente, bewoners, politie en ondernemers over uiteenlopende onderwerpen (over vergunningen, uw woonomgeving, meldingen, klachten, onderhoud openbare ruimte, veiligheid, verkeer, enz.). Op het gebied van communicatie kan Polthas helpen bij het opstellen van (informatieve) bewonersbrieven. Of zorg dragen voor verslaglegging en het opstellen van rapportages, aanschrijvingsbrieven en bezwaarschriften.

 

Polthas werkt met grote betrokkenheid en gedrevenheid. Is resultaatgericht en vasthoudend, creatief en innovatief. Wil bruggen bouwen tussen de diverse partijen en daarbij de dingen vooral ook begrijpelijk maken, en staat voor goed werkende praktische en effectieve oplossingen, een zorgvuldig proces en een tevreden opdrachtgever.

 

 

 

Jos Engelen      (Click op contact )

Create AccountLog In Your Account